Online Simultaanvertaling

Online simultaanvertaling bestond voor Corona, maar de gezondheidscrisis was de grootste accelerator in de vraag naar afstandstolken met videoconferenties.

Online simultaanvertaling vereist videoconferentietechnologie om tolken en deelnemers te ondersteunen. De tolken werken van thuis uit of vanuit een gedeelde werkplek of hub met een collega-tolk in dezelfde talencombinatie.

De deelnemers kunnen ofwel onsite vergaderen of in een hybride setup, en de simultaanvertaling kan worden voorzien via traditionele infraroodontvangers of smartphones afhankelijk van de technische opstelling van de vergadering, het publiek of de luisteraars van de online of hybride meeting.

Online meetings met online tolken is de beste oplossing op het vlak van kostenefficiëntie gezien alle tolken en deelnemers zich vanop hun werkplek thuis verbinden met de vergadering zonder reistijd, accomodatie of verblijfskosten.

De toegevoegde waarde van online simultaanvertaling met afstandstolken voor online of hybride meetings is vergelijkbaar met de toegevoegde waarde voor onsite meetings: de doelstelling is een volledige en getrouwe weergave van de originele sprekers door menselijke expert-tolken.

Videotolken (VRI)

Videotolken(VRI) is een tolkoplossing via videocommunicatie met gebarentolken of gesproken tolken vanop afstand om een-op-een sessies of vergaderingen met weinig deelnemers te ondersteunen tussen 2 of meerdere locaties.

Videotolken is niet hetzelfde als online simultaanvertaling, wat meer geschikt is voor meertalige meetings en conferenties met een meertalig publiek. VRI is echter wel een ideale oplossing voor tolken-as-a-service vanop afstand waar instant tolken zijn vereist, zoals in hospitaals, bouwwerven of luchthavens.

In typische gebruiksscenario’s voor videotolken wordt gebruik gemaakt van camera en microfoon om verbinding te maken met webtoestellen zoals smartphones, laptops of mobiele kiosken in gebouwen waar er regelmatig behoefte is aan instant ondersteuning met tolken.

Eindgebruikers met een intensieve vraag voor deze tolkoplossing zijn politiestations, hospitaals en bouwwerven. Videotolken is ideaal voor jobinterviews met slechts 2 talen voor recrutering binnen HR, juridische interviews of afdelingen internationale klantondersteuning.

Mastervoice werkt met expert-partners in taaltechnologie voor videotolken. Ontvang ons beste voorstel of contacteer ons voor advies over videotolken.

Streaming met simultaanvertaling

Simultaanvertaling via streaming wordt gebruikt voor grote aantallen deelnemers in een virtueel publiek in internationale vergaderingen, webinars of conferenties.

Streaming solutions laten deelnemers toe om een webinar of online meeting in hun eigen moedertaal te volgen als luisteraars.

Streaming van tolkkanalen via mediakanalen is ideaal for instructieve en informatieve webinars met een panel van expert-sprekers en een internationaal publiek van honderden of duizenden deelnemers die enkel luisteren en kijken.

Streaming is niet aanbevolen voor interactieve sessies met een hoge graad aan participatie tussen publiek en de virtuele sprekers in de virtuele vergaderlocatie. Typische gebruiksscenario’s zijn streaming kanalen met live tolken op landingspagina’s van internationale organisaties, via sociale media platformen zoals YouTube, Facebook, Vimeo of een website voor uw internationaal event.

Mastervoice biedt partnerships met streaming experts die vertrouwd zijn met meertalige conferenties voor een internationaal publiek, met inbegrip van op maat ontwerpen websitepagina’s als login pagina voor uw wereldwijd publiek.

Plaats uw internationaal event op de wereldkaart en verbind met deelnemers uit alle continenten door streaming en simultaanvertaling in gelijk welke wereldtaal. Wij ondersteunen u graag met expertadvies en hoogwaardige taaltechnologie.

Contacteer ons of vraag ons beste voorstel voor streaming oplossingen in elke wereldtaal met gelijk welke videotoepassing.

Online consecutief tolken

Online consecutief tolken is vergelijkbaar met consecutief tolken voor onsite meetings, waarbij de tolk ook deelneemt aan de virtuele videoconferentie.

Consecutief tolken betekent dat de tolk wacht op de boodschap in de originele brontaal voor die boodschap over te dragen in een andere taal, meestal na een paar zinnen of na een hint van de spreker om de boodschap te vertalen.

Consecutief tolken is geen goede oplossing voor presentaties, speeches of webinars door de vele onderbrekingen en vertragingen gezien het tolken niet simultaan of gelijktijdig wordt voorzien. Dit betekent ook dat er meer tijd moet voorzien worden met consecutief tolken.

Het belangrijkste voordeel is dat er met deze tolktechniek geen nood is aan tolktechniek of online tolktoepassingen. De tolk neemt deel aan de online vergadering zoals elke andere deelnemer en wordt toegewezen als consecutief tolk tussen twee werktalen en delegaties. Hoe meer talen worden vereist, hoe minder efficiënt de inzet en het gebruik van consecutief tolken gezien de onderbrekingen zich dan opstapelen tussen de verschillende werktalen onderling zonder rechtstreekse onmiddellijke vertaling.

Online consecutief tolken is vergelijkbaar met ad hoc tolken of liaison tolken. De ideale toepassing van consecutief tolken is een vergadering met informele conversaties tussen twee talen, twee locaties en een beperkt aantal deelnemers.

Contacteer ons of vraag ons beste voorstel voor consecutief tolken op uw volgende vergadering op gelijk welk platform en in gelijk welke wereldtaal.

Hybride tolkoplossingen

Hybride meetings met simultaanvertaling beiden het beste van beide werelden in onsite en online simultaanvertaling. Virtuele deelnemers verbinden met vergaderingen ter plaatse met verbonden vergaderzalen of videorooms vanop de eigen werkplek, van thuis of vanop gelijke welke locatie met een betrouwbaar netwerk, een microfoon en een webcamera.

Hybride oplossingen met simultaanvertaling kan een combinatie zijn van onsite en online tolken en onsite en online deelnemers of sprekers afhankelijk van de gewenste vergaderoplossing en het draaiboek van de event planner.

Hybride conferenties zijn de ideale oplossing om lokale hubs of vergaderplekken te verbinden met een virtueel publiek of online deelnemers. Simultaanvertaling kan ter plaatse op de vergaderlocatie of volledig online.

Hybride events vereisen toegewijd een event management team om de organisatie van meertalige hybride vergaderingen te coördineren met online en onsite ondersteuning voor tolken en deelnemers.

Contacteer ons voor meer informatie of advies of ontvang ons beste voorstel.

Geïntegreerde tolkoplossingen

Vandaag zijn er verschillende online tolkoplossingen beschikbaar op de markt om meertalige meetings te ondersteunen met verschillende toepassingen, platformen en technologie.

De vraag voor integratie met tolkoplossingen is zeer hoog, en dus stijgt ook de behoefte om bestaande of populaire videoconferentietoepassingen te integreren met toepassingen voor simultaanvertaling.

Mastervoice heeft partnerships met expert-aanbieders in tolktechnologie om uw internationale meetings, events en conferenties te ondersteunen met simultaanvertaling.

Wij ondersteunen elke vergadertoepassing met simultaanvertaling en voorgestelde tolkoplossingen met integratie in het vergaderplatform van uw voorkeur of via een aparte tolktoepassing op uw smartphone.

Ook traditionele infraroodontvangers op een vergaderplaats kunnen worden gebruikt voor de ontvangst van de simultaanvertaling met online tolken in geljk welke wereldtaal.

Contacteer ons voor meer informatie of vraag ons beste voorstel voor geïntegreerde simultaanvertaling. Reken op onze expertise om uw volgende meertalige vergadering succesvol te ondersteunen.