Participeer aan de internationale dialoog

Plaats uw organisatie op de wereldkaart met menselijke moedertaalsprekers.

 

Praat met experts in simultaanvertaling

Boost uw internationale business in elke wereldtaal, locatie en regio.

 

Spreek de taal van uw klanten

Verhoog het engagement van uw internationale stakeholders met simultaanvertaling

Simultaanvertaling

3165

Tolkdagen in 2022

255

Vergaderlocaties in 2022

12,750

Aantal deelnemers in 2022

Portfolio internationale organisaties

Industriële taaloplossingen

Multinationale bedrijfscommunicatie

Spreek de taal van uw internationale kanten, belanghebbenden en partners met simultaanvertaling.

Toepassingen: meertalige aandeelhoudersvergaderingen, raden van toezicht, expertvergaderingen, marketingcampagnes, verkoopswebinars of seminars en zakelijke communicatie voor multinationale ondernemingen.

Ga in dialoog met uw klanten in gelijk welke wereldtaal vanuit elke locatie op gelijk welk tijdstip.

Voorstel

Internationale instellingen en associaties

Verwijder taalbarrières en geef je anderstalige vertegenwoordigers een stem in de internationale dialoog. Ondersteun inclusie en diversiteit en verhoog het engagement en de participatie met simultaanvertaling als tolkoplossing.

Toepassingen: internationale meertalige vergaderingen over globale migratie, milieu en klimaat, technologie, economie, gezondheidszorg, duurzame ontwikkeling en sociaal welzijn.

Spreek de taal van uw stakeholders met simultaanvertaling.

Voorstel

Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen

Simultaanvertaling geeft een stem aan uw werknemervertegenwoordigers in medezeggenschap, sociale overlegvergaderingen en paritaire comité’s.

Verwijder taalbarrières en bevorder inclusie en diversiteit in uw sociale dialoog, Europese Ondernemingsraad, beperkte comité’s en personeelsinformatie.

Mastervoice ondersteunt Europese ondernemingsraden sinds de eerste oprichting van deze Europese overlegorganen voor medezeggenschap en werknemersvertegenwoordiging in 1998.

Voorstel

Certificatie Taalindustrie

ISO 18841
LICS by Austrian Standards

ISO 18841:2018 bepaalt de basisvereisten voor de voorziening van tolkdiensten met aanbevelingen voor goede tolkpraktijken..

ISO 9001:2015
Belgisch Centrum voor Certificatie

Mastervoice verkreeg ISO 9001:2015 certificatie van het Belgisch Centrum voor Certificatie voor onsite en online simultaanvertaling, vertaling, taalopleiding, taaladvies en taaltechnologie.

ISO 17100 certificatie
LICS by Austrian Standards

De ISO 17100 industriestandaard bepaalt de vereisten voor de kwaliteit en het aanbod van vertaaldiensten inclusief kwaliteitsmanagementsystemen.

ISO 18587:2017
LICS by Austrian Standards

ISO 18587:2017 bepaalt de vereisten voor het proces van volledige menselijke post-editing van machinevertaling en de competenties van post-editors voor MT.

Taalsectornominaties

Common Sense Advisory is een leidende onderzoeksinstelling in de taalindustrie die Mastervoice in de wereldwijde top 15 rangschikt voor simultaanvertaling.

CSA Globale Top 15

Onafhankelijk marktonderzoeksbureau CSA Research erkent Mastervoice als gespecialiseerde aanbieder in de tolkindustrie

CSA Globale Top 15

Onafhankelijk marktonderzoeksbureau CSA Research erkent Mastervoice als leider in de industrie voor tolkdiensten