FAQ

Wat is het belangrijkste verschil tussen vertaling en tolken?

Vertaling verwijst naar de reproductie van tekst, documenten of inhoud in geschreven of gedocumenteerde vorm in verschillende talen. Tolken is een mondelinge weergave of interpretatie van de originele boodschap.

Terwijl de vertaler meer tijd besteed aan taalregister, stijl en consistentie, focust de tolk zich op de kernboodschap van de originele spreker, en dit onder tijdsdruk om snel een betrouwbare vertolking te kunnen leveren.

Om deze reden kan een tolkopname ook niet gebruikt worden als een volledige woord-voor-woord weergave van de originele inhoud, waarvoor andere taaloplossingen worden ingezet zoals voice-overs, ondertiteling of eentalige of meertalige transcriptie is aangewezen.

Kan ik gelijk welke taal opnemen in een meertalige vergadering?

Opnames vereisen altijd een vorm van formele goedkeuring van de personen die worden opgenomen met geluid of beeld. Een opname van de originele sprekers vereist voorafgaande kennisgeving en goedkeuring door alle deelnemers, sprekers en presentatoren.

Opnames van tolkenkanalen zijn niet geschikt voor een authentieke en volledige weergave van de originele inhoud. Opname van tolkkanalen vereist voorafgaande toestemming van alle tolken en kan onderheving zijn aan een vergoeding afhankelijk van het gebruik van de opname, vooral voor publiek gebruik. Voorbeelden van intern gebruik zijn archivering, rapportering of herbekijken van gemiste opnames beperkt in de tijd.

Waarom werken tolken met twee in plaats van een tolk voor een talenpaar?

Simultaanvertaling plaatst een enorme belasting op de cognitieve vaardigheden en concentratieniveau’s van tolken in gelijk welk scenario van simultaantolken.

Stel u even de mentale werkbelasting voor die optreedt bij gelijktijdig luisteren, begrijpen, spreken en vertalen – en dit allemaal tegelijkertijd. Dit is neurale multitasking van het hoogste niveau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie behoort conferentietolken tot de drie meest stresserende jobs ter wereld vergelijkbaar met jachtpiloten of vluchtleiders.

Daarom werken de tolken niet alleen en wisselen zij elkaar af om de 30 minuten, en dit afhankelijk van de werkbelasting en vereiste concentratieniveau’s.

Hoe kunnen tolken bijdragen tot globalisering?

Simultaanvertaling versterkt uw internationaal merkimago. Het laat uw internationale gesprekspartners toe om hun expertise te delen zonder taalbarrières.

Spreek de taal van uw klanten om toegang te krijgen tot de wereldmarkt met een wereldwijd publiek. Tolken faciliteren globale verstandhouding, vrede en een wereldwijde dialoog.

Wat zijn de 5 belangrijkste voordelen van simultaanvertaling?

1: verhoogd engagement van deelnemers op internationale vergaderingen

2: verbeterde participatie van uw stakeholders in de globale dialoog

3: verhoogd marktaandeel door de taal te spreken van uw klanten

4: schaalbaarheid van online tolkoplossingen voor internationale organisaties

5: verhoogde klantentrouw in uw uitgebreide internationale klantenportfolio

Waarom zijn hybride vergaderingen duurder dan online of onsite meetings?

Hybride vergaderingen bieden het beste van de twee oplossingen, nl. online en onsite meetings. Dit houdt in dat zowel online als onsite ondersteuning nodig is naast audiovisuele vertaalapparatuur, microfoons en camera’s voor videoconferencing tussen externe locaties met simultaanvertaling.

Voor online meetings is enkel een videoconferentietoepassing nodig met geïntegreerde taalkanalen en online ondersteuning. Hybride meetings vereisen tafelmicrofoons, auto-dome camera’s en technische regie voor zowel online als onsite deelnemers.

Wat is de meest kostenefficiënte oplossing om meertalige vergaderingen te ondersteunen met tolken?

Simultaantolken op afstand (RSI) via videoconferentie is de meest kostenefficiënte oplossing in totaalinvestering omdat alle logistieke kosten worden vermeden: reis- en verblijfskosten, reistijd, technische uitrusting, tolkencabines en grote vergaderzalen.

Wat is de meest ideale hybride oplossing met afstandstolken?

Een voorkeurscenario op het vlak van kosten, reistijd en efficiëntie zijn hybride vergaderingen met de sprekers, moderatoren en presentatoren op een centrale vergaderplaats, bvb. hoofdkantoor van uw organisatie. In deze opstelling verbinden alle overige externe deelnemers zich vanuit hun eigen werkplaats.

Dankzij de tolktechnologie van vandaag is het heel eenvoudig om een fysieke meeting onsite te organiseren met volledige deelname ter plaatse, gecombineerd met afstandstolken via traditionale infraroodontvangers of zelfs mobiele apparaten zoals de smartphone om online simultaanvertaling te ontvangen.

Wat is de waarde van menselijke simultaanvertaling in verhouding tot artifciële intelligentie voor meertalige vergaderingen?

Artificiële intelligentie in taaltechnologie bestaat al enige tijd in de vorm van taaltoepassingen met machinevertaling, spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak . AI en neurale machinevertaling bieden uitstekend bruikbare oplossingen voor consumentenmarkten waar de authenticiteit en de betrouwbaarheid van data minder kritiek is voor de ontvanger ervan, bvb. in social media.

Professionele zakelijke communicatie zal altijd een of andere vorm van menselijke validering vereisen om kritieke fouten of afwijkingen te vermijden of te corrigeren in taaltoepassingen voor machinevertalen of machinetolken.

AI is geen substituut voor menselijke vertalers en tolken die een authentieke en betrouwbare weergave reproduceren van het origineel. Deze doelstelling behoort dan ook tot de kernopdracht van menselijke beroepsvertalers en -tolken.

Deze menselijke factor is vooral van belang bij meertalige uitwisseling tussen instellingen, overheden, internationale ondernemingen en multinationale bedrijven waar representatie, expertise, betrouwbaarheid en authenticiteit de belangrijkste succesfactoren uitmaken.

<strong>Globale Top 15 aanbieder van simultaanvertaling</strong>

De onafhankelijke marktonderzoeksorganisatie Common Sense Advisory heeft Mastervoice gerangschikt bij de globale top 15 voor onsite en online simultaanvertaling.

<strong>Experts in conferentietolken</strong>

Mastervoice levert conferentietolken sinds 1998 voor grootbedrijven, multinationale ondernemingen, internationale bedrijven, overheden, instellingen, associaties, event organisators en vergaderplanners met een hoge klantretentie.