6 meest gebruikte technieken voor tolken

Simultaantolken

Dit is de meest veeleisende vorm van tolken door de snelheid waarmee complexe broninhoud in complexe doelinhoud moet worden omgezet, aan hetzelfde ritme, met dezelfde tonaliteit en focus, en met een zinvolle structuur van boodschappen, argumenten, en voordrachten in een bepaald vakdomein. 
Simultaantolken vereist tolktechnologie om deze tolkwijze mogelijk te maken met geluidsdichte of geluidsarme werkplekken met digitale headsets, digitale microfoons, onsite tolkapparatuur of online technologie voor videoconferentietolken. 
De waarde en succesfactor van simultaan tolken op conferenties met een internationaal -onsite of online - publiek zit in de onmiddelijke, heldere, accurate en volledige weergave van presentaties en voordrachten.

Consecutief Tolken

Consecutief tolken wordt nog altijd beschouwd als een basisvaardigheid voor tolken in vast dienstverband voor internationale instellingen om de competentie aan te tonen op het vlak van analyse, samenvatting en reproductie van de essentiële inhoud van een originele voordracht of presentatie zonder volledige weergave van de inhoud in alle details.
Consecutief betekent ook niet-simultaan, waarbij de tolk extra tijd krijgt om de essentie weer te geven van een verhaal, een boodschap, een voordracht of een presentatie.

Consecutief tolken is eerder zeldzaam in de privémarkt voor internationale vergaderingen omdat het tijdsrovend is en minder accuraat. Tolken die consecutief tolken worden wel vaak ingezet voor bedrijfsbezoeken, geleide bezoeken, rondleidingen, en reisbegeleiding omdat de volledige uitrusting voor simultaanvertaling moeilijk kan worden ingezet en dit vaak als een budgetoplossing wordt gekozen voor internationale contacten.

Liaison of verbindingstolken

Deze tolktechniek is ofwel volledig consecutief tussen twee of meer delegaties of anderstaligen, of een combinatie van consecutief tolken en fluistertolken zoals verder toegelicht. Deze tolktechniek wordt vaak ingezet voor workshops, Q & A sessies, beperkte comité's, commissies, rondetafelvergaderingen en  overige beperkte vergaderingen met een beperkt aantal deelnemers en talen. Dit is niet aanbevolen voor grotere groepen en complexe taalregimes door het ontbreken van geluidsversterking en tolkapparatuur.

Chuchotage of fluistertolken

De tolk staat of zit naast de deelnemer, buitenlandse bezoeker of vertegenwoordiger om de gesproken bronboodschap simultaan of bijna gelijktijdig te fluisteren. Het antwoord van deze spreker wordt dan getolkt door een andere tolk die de boodschap fluistert of consecutief tolkt voor de andere deelnemers. In de realiteit is echt fluistertolken echter moeilijk hoorbaar waardoor de tolk met gedempte stem spreekt om niemand te storen, maar ook om de spreker beter te horen.

Escort tolken of begeleidingstolken

De tolk begeleidt de bezoekende vertegenwoordiging of anderstalige bezoeker en gebruikt een combinatie van de vermelde tolktechnieken in standby modus. Dit kan een tolkvereiste zijn voor beurzen, buitenlandse bezoeken, bedrijfsbezoeken, fabrieksrondleidingen of audits om anderstaligen te begeleiden tijdens hun bezoek door het tolken van en naar de taal van de bezoeker. 

Videotolken

De transformatie van bestaande onsite tolktechnologie en de verhoogde vraag voor videoconferentietolken, afstandstolken en andere oplossingen met tolken in de cloud zal de vraag verhogen voor simultaantolken, want online en virtuele vergaderingen vereisen een onmiddellijke en volledige vertaling van online webinars, conferenties, presentaties of enige andere virtule interactie. 

Videotolken

Videotolken

Videotolken is goed onderweg om de internationale conferentiemarkt te transformeren.

Out-of-the-box Tolken

De substitutie van telefoontolken (OPI) door videotolken (VRI) is in volle transformatie, niet alleen voor vergaderingen maar ook voor overige diensten zoals klantondersteuning, IT support, juridische of administratieve ondersteuning, gedeelde dienstencentra, semi-geautomatiseerde web bots, chatbox en boodschappendiensten, en meertalige interacties waarbij tolken nodig zijn.

Globalisering

Hoe kunnen tolken bijdragen tot globalisering?

Simultaneous interpreting increases your international branding image. Our key references include multinational organisations, international associations and meeting planners. As recognised language consultant for international conferences, congresses, events and seminars we have the human and technical resources to support you and your event with professional language solutions.

As a pioneer in interpretation technology we have introduced remote interpretation solutions. Mastervoice is the first language service provider for crowdsourcing solutions such as online multilingual chat and instant online conference calls in no less than 150 languages.

Pioneer in videotolken

Als pionier in tolktechnologie hebben wij tolkoplossingen op afstand geïntroduceerd. Mastervoice is de eerste taaldienstverstrekker van crowdsourcing oplossingen zoals online meertalige chat en instant online simultaanvertaling met een tolk in maar liefst 150 talen.

Rendement op investering

Waardecreatie met tolken

Spreek de taal van uw klanten

5 voordelen van inzet van tolken

  • Sterker engagement en retentie van uw deelnemers als organisator van internationale meetings.
  • Verhoogde participatie van uw medewerkers in de sociale dialoog voor Human Resources.
  • Meer prospecten en klanten door de taal te spreken van uw klanten in sales en marketing.
  • Schaalbare online tolkoplossingen voor internationale organisaties die willen globaliseren.
  • Sterkere klantenbinding en getrouwheid van uw stakeholders voor uw globale onderneming.