Conferentietolken

Simultaantolken

Passie voor taal

Conferentietolken hebben een passie voor talen. Simultaanvertaling vereist niet enkel een sterke taalbeheersing maar ook stressbeheersing, hoge concentratieniveaus, multitasking, creatief denken en probleemoplossende tactieken.

Marktgerichtheid

Professionele gebruikers van tolkdiensten ervaren de toegevoegde waarde van gekwalificeerde tolken die hun taal spreken op internationale vergaderingen. Markfactoren zoals global English, verhoogde concurrentie en crisisfactoren zetten de vraagzijde van de tolkenmarkt onder druk.

Klant- en dienstgerichte tolken ondersteund door gecertifieerd kwaliteitsmanagement en toegewijde projectcoördinatoren zullen een positief verschil blijven maken op het vlak van klantentevredenheid.

Jobprofiel simultaantolk

Herken je je in het bovenstaande jobprofiel voor internationale klanten? Dien dan je kandidatuur in als conferentietolk. We kijken uit naar een samenwerking !

Kwalificatieformulier Tolken

 

Professionele Vertalers

Freelance Vertalers

Transcreatie

De vertaalindustrie is geëvolueerd van traditionele vertalingen naar computerondersteunde vertaling met gebruik van vertaalgeheugens, terminologiebanken, machinevertaling en taaltechnologie. Dit heeft het vertaallandschap sterk gewijzigd voor vertalers, projectbeheerders, revisoren, proeflezers, redacteurs, beoordeelaars en eigenaars van vertaalbedrijven. Van localisatie naar globalisatie en transcreatie: de vertaalindustrie en de vertaler is duidelijk op weg om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

Menselijke vertaler versus machinevertaler

Menselijke vertalers zijn nog steeds essentieel voor kwaliteitsvertalingen, ongeacht het gebruik van CAT tools en voorvertaalde inhoud door vertaalgeheugens of machinevertaling. Taal is en blijft een creatief proces van het menselijk brein, die wonderbaarlijke machine die altijd beter zal presteren dan enig ander computerondersteund vertaalprogramma of machinevertaling, hoe nuttig deze instrumenten ook mogen zijn voor het beheren en analyseren van meertalige inhoud.

Ben jij een beroepsvertaler ? Wij verwelkomen je graag als vertaalexpert. Registreer je hieronder.

Kwalificatieformulier vertaler

 

Taaltrainers

Taalopleiding

Levenslang Leren

Taalopleiding is geëvolueerd van traditionele opleidingen in klaslokalen, gemengd leren met live contacturen en online oefeningen naar virtuele oplossingen voor opleidingen en taaltraining zoals Total Language ImmersionTM  van Mastervoice voor professionele afstandstraining online.

Ben jij een professioneel taal- of communicatietrainer?

Meld je dan aan op ons kwalificatieformulier.

Kwalificatieformulier Taaltrainers

 

Audiovisuele partners

AV Partner

Vertaalapparatuur voor simultaanvertaling

Verhuurfirma's voor simultaanvertaling voorzien in AV apparatuur met PA systemen naast professionele vertaalapparatuur conform ISO 4043 voor vertaalcabines en IEC 60914 voor audio- en elektrische vereisten voor conferentiesystemen.

Ben jij u een professioneel verhuurder van vertaalapparatuur voor simultaanvertaling ? Meld je dan aan bij ons als AV partner.