Conferentietolken

Passie voor Talen

Conferentietolken hebben een passie voor talen. Simultaanvertaling vereist niet enkel een sterke taalbeheersing maar ook stressbeheersing, hoge concentratieniveaus, multitasking, creatief denken en probleemoplossende tactieken.

Marktgerichtheid

Professionele gebruikers van tolkdiensten ervaren de toegevoegde waarde van gekwalificeerde tolken die hun taal spreken op internationale vergaderingen. Markfactoren zoals global English, verhoogde concurrentie en crisisfactoren zetten de vraagzijde van de tolkenmarkt onder druk.

Klant- en dienstgerichte tolken ondersteund door gecertifieerd kwaliteitsmanagement en toegewijde projectcoördinatoren zullen een positief verschil blijven maken op het vlak van klantentevredenheid.

Jobprofiel

Indien u zich herkent in het bovenstaande jobprofiel en u wenst te werken voor internationale klanten kan u uw kandidatuur indienen als conferentietolk. We kijken uit naar een samenwerking !

Kwalificatieformulier Tolken